Nálada skla premenená na bezpečnosť

Sklo je spojované s krehkosťou a pocitom strachu z dotyku. Neublížiť mu, nezlomiť ho, nerozbiť na tisíc kúskov.  Sklenené zábradlie je presným  opakom takejtocharakteristiky. Je stelesnením stability a dlhého trvania.  Slúži bezpečne nad akoukoľvek priepasťou, do ktorej nechceme v nijakom prípade spadnúť. Je to nekompromisná opora pre našu túžbu cítiť sa bezpečne.

Navonok krehké, v jadre silné ako skala

Ani rozpálené slnko nezlomí urputnosť materiálu, ktorý sa môže pyšnieť jadrom z kameňa. Nezamieňajme jadro za srdce, to určite nie je ľadové.  Jadro je synonymom sily a obdivuhodnej výdrže. V priezračnej kráse je proste toľko pevnosti, ktorou často nevládne ani extrémne obrovitý a hekticky vyzerajúci kus ocele.