Omezení v interiérech

Při použití ve vnitřních prostorách budov nejvíce využívaných nůžkových akumulátorových vysokozdvižných pracovních plošin, narazíme na jistá omezení. Ta jsou ale vyvážena zase výhodami na místech jiných. Omezením je zejména potřeba rovné podlahy bez zásadních nerovností. Tato podlaha nesmí mít sklon vyšší než cca 3 stupně – to kvůli bezpečnosti a dokonalé stabilitě zařízení.

Další nevýhody v interiéru

Dostupnost je zajištěna ve vertikálním směru. Znamená to, že nelze horní pracovní část vychylovat mimo osu podvozku. Jsme tedy omezeni prostorovými omezeními – kam s podvozkem zajedeme, kam se vejdeme, kde se vytočíme. Pokud se z nějakého důvodu například nedostaneme až ke stěně, pak práce na ní bude vyžadovat vyklonění pracovníka přes zábradlí. To může být ve větší míře nebezpečné.