Pro vaše žáky uspořádáme ten nejlepší výlet

Nejlepší školní výlet je ten, na který děti rádi a často vzpomínají a odnesou si z něho nejen spoustu zážitků, ale i nové zkušenosti a poznatky. Proto jsme připravili výlety nabité zábavným programem s možností zapojit se a formou hry získat další znalosti. Za jeden den tak mají děti možnost poznat spoustu nových míst a vyzkoušet si, jak se například střílí z luku, jak vytvořit výrobek na keramickém kruhu, nebo jak zdolat vrchol na horolezecké stěně. To je však pouze malý výčet atrakcí, které jsme schopni zajistit.

Na našich výletech se baví jak žáci, tak jejich učitelé

Námi organizovaný školní výlet má spoustu výhod. Jendou z nich je, že učitelé zajistí pouze dopravu na určené místo ve Štramberku a o ostatní se už postaráme my a to i za předpokladu špatného počasí. Ať už se chystáte na školní výlet s dětmi z první nebo deváté třídy, vždy budete mít postaráno o bohatý program a o zkušený profesionální doprovod, který zajistí dobrou náladu a zodpoví všechny všetečné otázky. Výlet se tak stává příjemným nejen pro vaše žáky, ale i pro vás, pro učitele, a na to se můžete spolehnout.